×

FORGOT YOUR DETAILS?

เกี่ยวกับ SMS

เชื่อมต่อระบบของคุณผ่านทาง MailBIT โดยสามารถเชื่อมกับ SMS API ได้อย่างง่ายดาย

 • SMS คืออะไร?
  SMS คือ บริการการส่งข้อความสั้นๆซึ่งเป็นการส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือ หรือเรียกอีกอย่างคือ "ข้อความตัวอักษร"
 • A2P (Application-to-Person) SMS Messaging คืออะไร?
  A2P คือ กระบวนการส่งข้อความมือถือจากแอปพลิเคชันไปยังผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ
 • Sender ID คืออะไร?
  Sender ID คือชื่อที่ปรากฎบนผู้รับข้อความ เพื่อให้ผู้รับข้อความทราบได้ว่าใครคือผู้ส่งข้อความ โดยทาง MailBIT จะกำหนดจากคำขอพารามิเตอร์ &sid= API ของคุณ
  - Fully Dynamic - You can define your Sender ID as you wish, with the only restrictions being length and needing to use characters from the range (0-9, a-z, A-Z, _) Characters outside this range (e.g. ) may or may not be supported depending on the destination operator.
  - Dynamic Alpha - You can set any SenderID you like up from a minimum of 4 to maximum 11 characters as long as it only uses letters. Keep in mind that Alpha SIDs can only be used for one-way messages. Since the Alpha SID is not a phone number, it cannot receive replies.
  - Dynamic Numeric - You can set any SenderID you like up to 15 digits as long as it only uses numbers
  - Random Numeric - MailBIT will apply a random number to comply with local regulations (usually taken from a pool of numbers we have access to from the relevant destination market)
  - Fixed Sender ID - This is where the local markets require MailBIT to set a fixed SenderID, sometimes numeric, sometimes alpha, in order that messages are permitted to be delivered
 • Alphanumeric Sender ID คืออะไร?
  Alphanumeric sender ID คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ส่งสามารถกำหนดข้อความได้ด้วยตนเอง โดย Sender ID ของผู้ส่งมักจะผสมระหว่างตัวอักษรและตัวเลข (0-9, a-z, A-Z, _).
 • Numeric Sender ID คืออะไร?
  Numeric Sender ID คือ รหัสผู้ส่งตัวเลขเป็นประเภทผู้ส่งเริ่มต้นของข้อความ SMS ในรูปแบบ MSISDN มาตรฐาน ผู้รับสามารถตอบกลับข้อความด้วย ID ผู้ส่งที่เป็นตัวเลขซึ่งหมายความว่าสามารถใช้กับข้อความสองทางได้
 • MSISDN คืออะไร?
  MSISDN คือหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับซิมการ์ดเดียวหรือเรียกอีกหนึ่งคือหมายเลขที่คุณโทรหาหรือส่งข้อความ SMS ถึง
 • DLR (Delivery Reporting) คืออะไร?
  Delivery reporting เป็นคุณสมบัติของ SMS MT ที่รายงานกลับว่ามีการส่งข้อความ SMS หรือไม่สำหรับทุกข้อความที่ส่ง มีที่มาโดยตรงจากโทรศัพท์มือถือ
 • Concatenated Messages คืออะไร?
  คือ บริการข้อความสั้นแบบเรียงต่อกัน (ข้อความ SMS แบบยาว) ใช้เพื่อเพิ่มขีดจำกัดตัวอักษรที่มีจำนวนจำกัดจำนวนที่ส่งใน SMS เพียงครั้งเดียว (โดยปกติจะเป็นภาษาอังกฤษ = 160 ตัวอักษรและ Unicode = 70 ตัวอักษร) ด้วยวิธีการนี้ อุปกรณ์ที่ส่งจะแบ่งข้อความยาวออกเป็นข้อความขนาดเล็กที่รวมกันใหม่ที่จุดสิ้นสุดการรับโดยแต่ละข้อความจะคิดค่าบริการเป็นข้อความ SMS เดียว
 • MT (Mobile Terminated) คืออะไร?
  คือข้อความมือถือที่ส่งจากไคลเอนต์หรือแอปพลิเคชันส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ปลายทางหรือที่เรียกว่า SMS MT (Mobile Terminated) คำว่า Terminated หมายความว่าข้อความถูกยุติ (ส่ง) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรียกอีกอย่างว่า SMS ขาออก
 • Outbound Message คืออะไร?
  คือข้อความที่ส่งมาจากไคลเอนต์หรือแอปพลิเคชันและส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ปลายทาง นอกจากนี้ยังอาจถือได้ว่าเป็นข้อความ Mobile Terminated หรือ MT ซึ่งหมายความว่าปลายทางของข้อความคือโทรศัพท์มือถือ
 • Unicode SMS คืออะไร?
  มาตรฐานอุตสาหกรรมช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถแสดงและจัดการข้อความที่แสดงในระบบการเขียนของโลกได้อย่างสม่ำเสมอ ฟีเจอร์ SMS MT ช่วยให้สามารถส่งเนื้อหาใด ๆ ภายในข้อความได้
 • 2-Way SMS Messaging คืออะไร?
  ระบบที่รวมทั้งขาออก (Mobile Terminated or MT) และขาเข้า (Mobile Originated or MO) SMS เป็นบริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน.
  โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเฉพาะ ข้อความสั้นและยาว, 2 way sms ผู้ใช้สามารถส่งและรับ SMS ผ่านแพลตฟอร์มการส่งข้อความทางเว็บโดยใช้โซลูชันหรือ API ที่สมบูรณ์แบบได้
 • Inbound Message คืออะไร?
  inbound message คือ ข้อความมือถือที่กำหนดเส้นทางจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ปลายทางและส่งไปยังโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังอาจถือได้ว่าเป็นข้อความ Mobile Originated หรือ MO ซึ่งหมายก็คือจุดเริ่มต้นของข้อความคือโทรศัพท์มือถือ
 • MO (Mobile Originated) คืออะไร?
  คือ ข้อความมือถือที่ส่งจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ปลายทาง และส่งไปยังโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชัน
  ซึ่งข้อความขาเข้าสามารถส่งต่อไปยัง SMPP, HTTP , Email. นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นการดำเนินการอย่างอื่นได้เช่น การตอบกลับอัตโนมัติ, การเปิดตั๋วสนับสนุน เป็นต้น
 • SMS Keyword คืออะไร?
  คือคำที่ลูกค้าเลือกเพื่อระบุแคมเปญของตน เป็นคำแรกที่ปรากฏในข้อความก่อนช่องว่าง, และผู้ใช้ปลายทางจะถูกขอให้รวมไว้ในข้อความที่พวกเขาส่งถึง บริษัท หรือสถาบัน ยกตัวอย่างเช่น, แบรนด์ไวน์สามารถเสนอให้ลูกค้าส่งข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณท์ (keyword) เพื่อเป็นรหัสย่อเพื่อเข้าร่วมการชิงโชค
 • P2A (Person-2-Application) Messaging คืออะไร?
  P2A (person-to-application) SMS messaging เป็นกระบวนการส่งข้อความจากผู้ใช้มือถือไปยังแอปพลิเคชัน. หรือที่เรียกกันว่า Mobile Originated (MO). ซึ่งกระบวนการนี้กำหนดให้ผู้ใช้ปลายทางเริ่มการโต้ตอบกับธุรกิจหรือ บริษัท โดยการส่ง SMS ไปยังแอปพลิเคชัน เพื่อเข้าร่วมการชิงโชค
 • Premium SMS Number คืออะไร?
  Premium SMS number คือ รหัส 3-7 ตัวของหมายเลขหลัก ใช้สำหรับการส่งข้อความที่เรียกเก็บเงินในราคาพิเศษแก่ผู้ใช้ปลายทางต่อ SMS ที่ส่ง โดยผู้ใช้ปลายทางจ่ายราคาข้อความสูงกว่าข้อความ P2P ปกติ
 • Short Code คืออะไร?
  Short Code คือ ตัวเลข 3-6 หลัก ซึ่งไว้ใช้สำหรับเปิดใช้งานในการส่งและรับข้อความ SMS, โดยปกติในการส่งชิงโชคทาง SMS , การสำรวจ , เปิดโหวตในโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งการส่ง short codes จะถูกจำกัดในการส่งไปยังต่างประเทศ โดยสามารถเช่าได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือหรือผ่าน บริษัท รับส่งข้อความเฉพาะทางที่ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนด้านเทคนิคเท่านั้น
 • VLN (Virtual Long Number) คืออะไร?
  Virtual Long Number (VLN) เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั่วไปที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยตัวเลข 11-12 หลัก (ยกตัวอย่างเช่น 66894828888).
 • 2-Factor Authentication คืออะไร?
  Two-Factor Authentication หรือที่เรียกกันว่า 2FA เป็นชั้นความปลอดภัยพิเศษที่กำหนดให้ผู้ใช้ต้องใช้ทั้งรหัสผ่านออนไลน์และรหัสผ่านบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อยืนยันตัวตนเพื่อเข้าถึงบริการหรือเว็บแอปพลิเคชัน นอกเหนือจากการใช้ข้อมูลรับรองบริการเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดแล้ว ผู้ใช้ยังได้รับรหัสผ่านหรือหมายเลข PIN แบบใช้ครั้งเดียวบนโทเค็นของเขาหรือทาง SMS
 • SMS Blacklist คืออะไร?
  Blacklist คือบัญชีรายชื่อผู้รับข้อความที่ตัดสินใจเลือกไม่รับข้อความ SMS เพิ่มเติม
 • Binary SMS Messages คืออะไร?
  ข้อความ SMS แบบไบนารีอนุญาตให้ส่งเนื้อหาหลากหลายประเภท เช่น การโอนเสียงเรียกเข้า การตั้งค่าระบบโทรศัพท์ และ WAP-Push ผ่านการส่งข้อความ
 • Fixed Sender ID คืออะไร?
  คือ การระบุผู้ส่งที่เป็นตัวเลขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แสดงบนโทรศัพท์มือถือของผู้รับ) ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นไปตามรูปแบบ MSISDN มาตรฐาน -
  ซึ่งคำแนะนำของ ITU Telecommunication Standardization Sector นั้นจำกัดความยาวสูงสุดของ MSISDN ไว้ที่ 15 หลัก และสงวนไว้ 1-3 หลักสำหรับรหัสประเทศที่ไม่รวมคำนำหน้า
 • Flash SMS คืออะไร?
  คือข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือของผู้รับโดยตรง โดยผู้รับไม่จำเป็นต้องไปที่กล่องจดหมายของโทรศัพท์มือถือเพื่ออ่านข้อความ
 • Global Title คืออะไร?
  Global Title (GT) เป็นที่อยู่ที่ใช้ในโปรโตคอล SCCP สำหรับการกำหนดเส้นทางข้อความการส่งสัญญาณ บนเครือข่ายโทรคมนาคมต่างๆ
 • HLR (Home Location Register) คืออะไร?
  HLR (Home Location Register) เป็นฐานข้อมูลที่มีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสมาชิกมือถือทั้งหมดของเครือข่ายมือถือ เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ บริการต่างๆ ว่ามีการย้ายหมายเลขไปยังเครือข่ายอื่นข้อมูลที่คล้ายคลึงหรือไม่
 • MNO (Mobile Network Operator) คืออะไร?
  Mobile network operator หรือ MNO หรือที่เรียกว่าผู้ให้บริการระบบไร้สาย เป็นผู้ให้บริการสื่อสารไร้สายที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมองค์ประกอบทั้งหมดที่จำเป็นในการให้บริการแก่ผู้ใช้ปลายทาง รวมถึงการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายไร้สายและส่วนประกอบอื่นๆที่จำเป็น
 • Mobile Number Portability คืออะไร?
  Mobile Number Portability (MNP) ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจะรักษาหมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้เมื่อเปลี่ยนจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่ง นับตั้งแต่เปิดตัวในสิงคโปร์ในปี 1997 ตลาดกว่าร้อยแห่งในปัจจุบันอนุญาตให้ MNP MNO ส่วนใหญ่เสนอบริการนี้ฟรีหรือในราคาเล็กน้อยทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนหมายเลขหรือสลับตัวดำเนินการได้อย่างง่ายดาย
 • OPT in SMS คืออะไร?
  คือฟังก์ชันการเลือกใช้เชื่อมต่อกับการได้รับอนุญาตจากลูกค้าในการส่งข้อความส่งเสริมการขายไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของกลุ่มเป้าหมาย
 • OPT Out SMS คืออะไร?
  คือฟังก์ชันเลือกไม่ใช้เป็นการดำเนินการที่ลูกค้าร้องขอให้หยุดส่งข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตน
 • OTP (One-Time PIN) คืออะไร?
  รหัส One-time PIN เป็นรหัสที่ใช้ได้สำหรับเซสชันการเข้าสู่ระบบหรือการทำธุรกรรมโดยใช้โทรศัพท์มือถือเพียงครั้งเดียว. มักจะใช้ในกรณี two factor authentication (2FA) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นให้กับผู้ใช้เมื่อเขาใช้เครื่อง ATM หรือการเข้าสู่ระบบจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 • SMS Retry Mechanism คืออะไร?
  การลองอีกครั้งหมายถึงกระบวนการของ SMSC ที่พยายามส่งข้อความ SMS ที่ไม่สามารถส่งได้ในช่วงเวลาที่ข้อความนั้นถูกต้องซึ่งโดยปกติจะใช้เวลา 48 ชั่วโมง หากการส่งข้อความล้มเหลว SMSC จะเริ่มขั้นตอนการลองใหม่ที่พยายามส่งข้อความเป็นระยะ
 • Silent Mobile Verification คืออะไร?
  Silent Mobile Verification เป็นบริการตรวจสอบที่เป็นส่วนหนึ่งของ เรียกอีกอย่างว่า HTTP Header Enrichment ทำงานโดยจับคู่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ (MSISDN) กับข้อมูลผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือได้อย่างราบรื่นโดยไม่รบกวนผู้ใช้งาน
 • SMPP คืออะไร?
  The Short message peer-to-peer protocol (SMPP) เป็นโปรโตคอลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อความ SMS ระหว่างหน่วยงานที่เป็นบริการด้าน SMS เช่นศูนย์บริการข้อความสั้น (SMSCs).
 • SMS Aggregator คืออะไร?
  คือ บริษัท โทรคมนาคมมือถือที่มีข้อตกลงหลายข้อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในการส่งและรับข้อมูลเข้าและออกจากผู้ให้บริการของ SMSC ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง บริษัท ต่างๆ (เช่น เจ้าของเนื้อหาและคอนเทนต์) ที่ต้องการโต้ตอบกับผู้ใช้ปลายทาง (ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ เช่น SMS) และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
 • SMS Delivery คืออะไร?
  การกระจายข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมถึง SMS และ Premium SMS ไปยังอุปกรณ์มือถือของผู้ใช้ปลายทางโดยตรง
 • SMS Gateway คืออะไร?
  SMS gateway โดยทั่วไปแล้วคือจุดเข้าหรือออกสำหรับการส่งข้อความ SMS ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ติดตั้งสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นที่ใช้โปรโตคอลเดียวกันหรือต่างกัน ซึ่งโปรโตคอลที่ใช้บ่อยที่สุดคือ SMPP, HTTP, SS7 เป็นต้น
 • SMS Hubbing คืออะไร?
  คือโครงสร้างใหม่สำหรับการรับส่ง SMS ระหว่างประเทศ การปรับรูปแบบความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างมือถือระหว่างประเทศโดยการใช้ฮับกับการรับส่ง SMS ระดับกลางและเสนอการครอบคลุม SMS ที่มากขึ้น
 • SMS Termination คืออะไร?
  หมายถึงการส่งข้อความ SMS จากผู้ใช้มือถือรายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่ง (P2P) หรือจากแอปพลิเคชันไปยังผู้ใช้มือถือ (A2P) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีการส่งข้อความไปยังผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
 • SMSC คืออะไร?
  Short message service center (SMSC) เป็นองค์ประกอบการจัดการเครือข่ายโทรคมนาคมมือถือ, ส่งต่อ, แปลงและส่งข้อความ SMS และรักษาการประทับเวลาที่ไม่ซ้ำกันในข้อความ
 • SS7 คืออะไร?
  Signaling System #7 (SS7) คือชุดโปรโตคอลการส่งสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการตั้งค่าการสลับสายโทรศัพท์สาธารณะส่วนใหญ่ของโลกและยังใช้ในการส่งข้อความมือถือ การเรียกเก็บเงินล่วงหน้าและแอปพลิเคชันอื่น ๆ
 • TON/NPI Settings คืออะไร?
  คุณสมบัติ SMS-MT ช่วยให้ผู้ส่งสามารถจัดการการตั้งค่าต้นทางและปลายทางได้
 • UDH (User Data Header) คืออะไร?
  User Data Header (UDH) เป็นโครงสร้างไบนารีซึ่งอาจปรากฏขึ้นที่จุดเริ่มต้นของข้อความสั้น ๆ ใน SMS ซึ่งมันไม่มีข้อความใด ๆแต่มันสามารถที่จะระบุวิธีการประมวลผลข้อความที่มากกว่า โดยทั่วไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของ SMS ที่บอกให้เครื่องรับทราบว่ากำลังส่งข้อความประเภทใด โดยสิ่งนี้ทำเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งข้อความ SMS ถูกต้อง
TOP