×

GET A FREE QUOTE

Please fill out this form and we will get back to you as soon as possible!

FORGOT YOUR DETAILS?

แพ็คเกจราคาบริการส่ง SMS

แพ็คเกจบริการส่ง SMS ราคาถูกที่สุดเริ่มต้นเพียง 0.18 บาท สามารถเก็บเครดิตไว้ใช้งานได้ไม่มีหมดอายุ ด้วยโปรแกรมส่ง SMS ผ่านเว็บไซต์ พร้อม API รองรับการใช้งานฟรี

ทุกแพ็คเกจราคา Sender Name เพิ่มได้ไม่จำกัด ฟรี!

ทุกแพ็คเกจราคา มี API พร้อมรองรับการใช้งาน ฟรี!

ทุกแพ็คเกจราคา สามารถเก็บเครดิตไว้ใช้งานได้ตลอดชีพ ไม่มีหมดอายุในการใช้งาน

 • ราคาแพ็คเกจ 1
 • *0.45บาท
  per SMS
 • 10,000 SMS
 • 4,500 บาท
 • ตั้งชื่อผู้ส่งได้ไม่จำกัด !
 • ไม่มีวันหมดอายุในการใช้งาน !
 • ราคาแพ็คเกจ 2
 • *0.40บาท
  per SMS
 • 20,000 SMS
 • 8,000 บาท
 • ตั้งชื่อผู้ส่งได้ไม่จำกัด !
 • ไม่มีวันหมดอายุในการใช้งาน !
 • ราคาแพ็คเกจ 3
 • *0.35บาท
  per SMS
 • 50,000 SMS
 • 17,500 บาท
 • ตั้งชื่อผู้ส่งได้ไม่จำกัด !
 • ไม่มีวันหมดอายุในการใช้งาน !
 • ราคาแพ็คเกจ 4
 • *0.30บาท
  per SMS
 • 100,000 SMS
 • 30,000 บาท
 • ตั้งชื่อผู้ส่งได้ไม่จำกัด !
 • ไม่มีวันหมดอายุในการใช้งาน !
 • ราคาแพ็คเกจ 5
 • *0.29บาท
  per SMS
 • 300,000 SMS
 • 87,000 บาท
 • ตั้งชื่อผู้ส่งได้ไม่จำกัด !
 • ไม่มีวันหมดอายุในการใช้งาน !
 • ราคาแพ็คเกจ 6
 • *0.28บาท
  per SMS
 • 500,000 SMS
 • 140,000 บาท
 • ตั้งชื่อผู้ส่งได้ไม่จำกัด !
 • ไม่มีวันหมดอายุในการใช้งาน !
 • ราคาแพ็คเกจ 7
 • *0.27บาท
  per SMS
 • 1,000,000 SMS
 • 270,000 บาท
 • ตั้งชื่อผู้ส่งได้ไม่จำกัด !
 • ไม่มีวันหมดอายุในการใช้งาน !
 • ราคาแพ็คเกจ 8
 • *0.25บาท
  per SMS
 • 3,000,000 SMS
 • 750,000 บาท
 • ตั้งชื่อผู้ส่งได้ไม่จำกัด !
 • ไม่มีวันหมดอายุในการใช้งาน !

* หมายเหตุ

• ราคาแพ็คเกจข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

• กรณีที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ต้องสั่งซื้อในนามนิติบุคคลเท่านั้น

• ราคาแพ็คเกจข้างต้นสำหรับการส่งข้อความผ่านเว็บไซต์และผ่าน API เท่านั้น ในส่วนของค่าบริการ SMS LBS (SMS Location Based Service จะมีราคาที่แตกต่างออกไป

• บริษัท MailBIT ไม่สนับสนุนให้ใช้ SMS ส่งในทางที่ผิดกฏหมาย ซึ่งหากผู้ใดนำไปใช้ในทางที่ผิดทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ และไม่รับผิดชอบในการคืนเงินทุกกรณี

การคำนวณค่าบริการ SMS โดยการนับจำนวนตัวอักษร

✓ ข้อความภาษาอังกฤษล้วน 160 ตัวอักษร = 1 SMS

✓ ภาษาไทย (หรือภาษาอื่นๆ) และสัญลักษณ์พิเศษ 70 ตัวอักษร = 1 SMS

✓ ภาษาอังกฤษ + ภาษาไทย (หรือภาษาอื่นๆ) และสัญลักษณ์พิเศษ 70 ตัวอักษร = 1 SMS

กรณีที่เป็นข้อความรูปแบบต่อเนื่อง (ข้อความความอยู่ใน SMS เดียวกัน คำนวณราคาตามความยาวตัวอักษร)

✓ ภาษาอังกฤษ + ภาษาไทย (หรือภาษาอื่นๆ) และสัญลักษณ์พิเศษ 71-134 ตัวอักษร = 2 SMS

✓ ภาษาอังกฤษ + ภาษาไทย (หรือภาษาอื่นๆ) และสัญลักษณ์พิเศษ 135-201 ตัวอักษร = 3 SMS

✓ ภาษาอังกฤษ + ภาษาไทย (หรือภาษาอื่นๆ) และสัญลักษณ์พิเศษ 202-268 ตัวอักษร = 4 SMS

✓ ข้อความภาษาอังกฤษล้วน 161-306 ตัวอักษร = 2 SMS

✓ ข้อความภาษาอังกฤษล้วน 307-459 ตัวอักษร = 3 SMS

✓ ข้อความภาษาอังกฤษล้วน 460-612 ตัวอักษร = 4 SMS

ชำระเงินด้วยการโอนเงินทางธนาคาร

ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
สาขา : สยามพารากอน
บัญชีผู้ใช้ : ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : Mailbit Asia Pacific CO.,LTD
หมายเลขบัญชี : 8550090388

โปรดส่งสลิปการโอนเงินทางธนาคารพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และชื่อผู้ใช้ทางแฟกซ์หรืออีเมลด้านล่าง เมื่อได้รับสลิปการโอนเงินผ่านธนาคารเครดิตจะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชี


info@mailbit.co.th


662-237-7778

ยืนยันการชำระเงิน

  TOP