×

GET A FREE QUOTE

Please fill out this form and we will get back to you as soon as possible!

FORGOT YOUR DETAILS?

แพ็คเกจราคา SMS

แพ็คเกจส่ง SMS ราคาถูกสุดที่สุดในเมืองไทย ด้วยระบบส่ง SMS ผ่านเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย สะดวก ข้อความไม่มีวันหมดอายุในการใช้งาน เริ่มต้นเพียง 0.23 บาท

ทุกแพ็คเกจ สามารถกำหนดชื่อ Sender Name ได้ ไม่จำกัดจำนวนชื่อ

ทุกแพ็คเกจ สามารถเก็บเครดิตไว้ใช้งานได้ตลอดชีพ ไม่ต้องกังวลเรื่องหมดอายุในการใช้งาน

ทุกแพ็คเกจ มี API พร้อมรองรับการใช้งานทันที

 • ราคาแพ็คเกจ 1
 • *0.45บาท
  per SMS
 • 10,000 SMS
 • 4,500 บาท
 • ตั้งชื่อผู้ส่งได้ไม่จำกัด !
 • ไม่มีวันหมดอายุในการใช้งาน !
 • ราคาแพ็คเกจ 2
 • *0.40บาท
  per SMS
 • 20,000 SMS
 • 8,000 บาท
 • ตั้งชื่อผู้ส่งได้ไม่จำกัด !
 • ไม่มีวันหมดอายุในการใช้งาน !
 • ราคาแพ็คเกจ 3
 • *0.35บาท
  per SMS
 • 50,000 SMS
 • 17,500 บาท
 • ตั้งชื่อผู้ส่งได้ไม่จำกัด !
 • ไม่มีวันหมดอายุในการใช้งาน !
 • ราคาแพ็คเกจ 4
 • *0.30บาท
  per SMS
 • 100,000 SMS
 • 30,000 บาท
 • ตั้งชื่อผู้ส่งได้ไม่จำกัด !
 • ไม่มีวันหมดอายุในการใช้งาน !
 • ราคาแพ็คเกจ 5
 • *0.29บาท
  per SMS
 • 300,000 SMS
 • 87,000 บาท
 • ตั้งชื่อผู้ส่งได้ไม่จำกัด !
 • ไม่มีวันหมดอายุในการใช้งาน !
 • ราคาแพ็คเกจ 6
 • *0.28บาท
  per SMS
 • 500,000 SMS
 • 140,000 บาท
 • ตั้งชื่อผู้ส่งได้ไม่จำกัด !
 • ไม่มีวันหมดอายุในการใช้งาน !
 • ราคาแพ็คเกจ 7
 • *0.27บาท
  per SMS
 • 1,000,000 SMS
 • 270,000 บาท
 • ตั้งชื่อผู้ส่งได้ไม่จำกัด !
 • ไม่มีวันหมดอายุในการใช้งาน !
 • ราคาแพ็คเกจ 8
 • *0.25บาท
  per SMS
 • 3,000,000 SMS
 • 750,000 บาท
 • ตั้งชื่อผู้ส่งได้ไม่จำกัด !
 • ไม่มีวันหมดอายุในการใช้งาน !

หมายเหตุ

•   * ราคาแพ็คเกจข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

•  กรณีที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ต้องสั่งซื้อในนามนิติบุคคลเท่านั้น

•  บริษัท MailBIT ไม่สนับสนุนให้ใช้ SMS ส่งในทางที่ผิดกฏหมาย ซึ่งหากผู้ใดนำไปใช้ในทางที่ผิด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ และไม่รับผิดชอบในการคืนเงินในทุกกรณี

 

ชำระเงินด้วยการโอนเงินทางธนาคาร

ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
สาขา : สยามพารากอน
บัญชีผู้ใช้ : ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : Mailbit Asia Pacific CO.,LTD
หมายเลขบัญชี : 8550090388

โปรดส่งสลิปการโอนเงินทางธนาคารพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และชื่อผู้ใช้ทางแฟกซ์หรืออีเมลด้านล่าง เมื่อได้รับสลิปการโอนเงินผ่านธนาคารเครดิตจะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชี


info@mailbit.co.th


662-237-7778

ยืนยันการชำระเงิน

  TOP